Nøyaktig kompasskurs inn i posten

kompass.jpgNøyaktig kompassløping det siste stykket inn i posten er en utfordring for mange. I denne øvelsen trener vi på nettopp dette.

Man får en vanlig løype utdelt, men det siste stykket inn i posten er dekket over – typisk ser man siste sikre detalj slik at man kan få en nøyaktig kompasskurs. I en litt mer avansert form kan man gjøre det vanskeligere å finne et punkt å ta kompasskursen utifra – slik at det blir ekstra utfordrende.

Merk: Det kan være fornuftig å gi postbeskrivelse til postdetaljen, eller alternativt tegne inn akkurat postdetaljen midt i ringen.

  • Bruk gjerne “styreposter” for at løperne skal ta de hvite delene fra riktig utgangspunkt. Bruk gjerne samme posten flere ganger med forskjellig
    inngang og også “hvitt” strekk inn mot flere poster på lik detalj hvor bare god kompassgang gir riktig resultat.
For arrangører: Områdene som er “svartet” eller “hvitet” ut bør være godt løpbare og forholdsvis flate. Det er kunsten å løpe på kompasskurs som er vanskelig. Å gå med blikket klistret på kompasset, enten pga tett vegetasjon eller bratt oppover blir ikke relevant.