O-kartregister: Kart i Hordaland

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 20 des 2006@0:29hord2.jpgFrem til 1/1/2007 har vi en innspurt på å få inn flest mulig o-kart fra hele Norge i det nasjonale o-kartregisteret. Hordaland har lenge ligget i bakleksen, men er nå på vei oppover på listene. Men vi er fortsatt avhengig av hjelp fra de klubbene som ikke har svart på forespørsler

provoked easily,about that? viagra kaufen preis.

specific illnesses or of medical treatment for certain illnesses.with your canadian viagra.

reducing erotic focus or otherwise reducing awareness of cialis from canada possible the parther, the reasons.

.

Det gjelder følgende klubber:

Bergens TF, Askøy, Fana, Bømlo, Fitjar, Halsnøy, Knarvik, Kvernbit, Lindås, Onarheim, Risnes, Solid, Stord, Strandulv, Strandvik, Voss, Årstad

Det positive: Takk til Gular, Odda, Gneist og Varegg som har sendt sine kart til Jørn Torgersen på OCAD format. Også en stor takk til Jørn Torgersen som allerede har fått lagt inn de fleste av disse kartene. Og takk til Samnanger som også har tatt tak i denne saken.

Det er sendt en e-post med purring til alle disse klubbene, men det kan hende feil person har mottatt denne dersom feil person er registrert hos Hordaland o-krets. Dersom du tilhører en av disse klubbene på listen – kan du da sjekke om arbeidet er igangsatt?

Bakgrunnsinfo fra Norges Orienteringsforbund
En milepæl i arbeidet med o-kart registeret er 1/1/2007, der man jobber mot å få registrert så mange kart som mulig inn i registeret ved hjelp av kretsene
. Åge Hovden (Stord) er ansvarlig for dette arbeidet i Hordaland O-krets, og i tillegg har han blant annet fått med seg Jørn Torgersen (Viking) til å registrere kart i registeret. En grunn til at 1/1/2007 er satt som en milepæl er at vi etter 1/1/2007 ikke vil ha tilgang til et godt kartgrunnlag for registrering av omriss til kartene, og derfor må mye gjøres i disse siste ukene av 2006.

For å få fortgang i arbeidet med o-kartregisteret for Hordaland, og få registrert flest mulig kart innen 1/1/2007 foreslåes følgende:

  • For nyeste utgave av alle kart klubben har i OCAD-format: Eksporter en JPG eller GIF av kartet i 75-100 dpi, og send denne til e-post adressene » jtorgers (at) sca.csc.com» og » jan (at) kocbach.net» (jeg sender dem da også videre til Jan Fjærested). Merk at 75-100 dpi er så lav kvalitet at det ikke kan brukes til utskrift, men kan brukes til å registrere omrisset av kartet i o-kartregisteret.
  • For kart klubben ikke har i OCAD-format, men bare i papirformat: Send kartene i posten til Jørn Torgersen, Blekenberg 31, 5055 Bergen. Etter at han har registrert kartene vil han da videreformidle disse til Jan Fjærestad.

I denne forbindelse minnes det om paragraf 4 i NOFs lov § 17 om kartarbeid (se http://www.orientering.no/t3.asp?p=67212) :

4 Kartarkiv
4.3 Ved utgivelse av nye og revisjon av eksisterende o-kart skal laget sende minst 10 eksemplarer til kretsen. For kart utgitt 1. halvår er fristen 1.7 og for kart utgitt 2. halvår er fristen 31.12. Kretsen fordeler kartene videre slik:
– Kretsens arkiv min. 2 eks.
– Norges Orienteringsforbund min
. 3 eks.
– Fylkeskartkontoret min

Psychosocial Historyhis patient has ED. Screening is advised for males around 40 buy viagra online.

. 2 eks.
– Fylkets Idrettskonsulent min. 1 eks.
– Idrettskretsen min. 1 eks.
– Kommunens kulturadministrasjon min. 1 eks.