Veivalgsanalyse og Bilder fra Fløyen

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 09 Jun 2010@23:31

Nedenfor finner du en analyse av veivalgene på dagens Bedriftsløp på Fløyen sett fra løypeleggernes synspunkt – samt en forklaring av tanken bak de ulike strekkene i løypen. Som oftest ligger det en tanke bak hvert eneste strekk – men det er ikke alltid like lett for løperen å se hva den tanken var. Her får du iallefall litt innsikt i tankene til løypeleggerne Trygve Buanes og Jan Kocbach- sammen noen bilder fra løpet.

A-løypen: Langstrekket

Et skikkelig langt veivalgsstrekk i langløypen hører med – dette er ofte det første man prøver å få på plass når man begynner løypeleggingen. Etterhvert bestemte vi oss for strekket 7-8. Tanken bak strekket var at det skulle lønne seg å dra opp på lysløypen, og ta venstreveivalget sett ut fra 7. post (orange farge nedenfor, 8% lenger enn høyreveivalget). Samtidig skulle det se fristende ut å løpe til høyre, fordi man da kunne løpe rett frem og ned ut av posten, og slippe å ta bakken opp ut av posten. Men man taper på høyreveivalget fordi det er mer opp og ned, det er vanskeligere inngang med mye myrløping / finorientering. Utifra diskusjoner med en del løpere ser det ut til at veivalget rundt til venstre var raskest som ventet. Flere løp venstre enn høyre – men mange av dem som løp høyre tapte litt tid. Her kan du tegne inn ditt veivalg på strekket – og kommentere hvorfor du løp der du løp, og hvor lang tid du brukte.

A-løypen: Første del av løypen

For første del av A-løypen var tanken at det skulle være krevende finorientering på alle strekk – samtidig som det var noen veivalgsmuligheter slik at man alltid måtte ta et valg- dermed skulle det bli lite tid til å se på langstrekket før man kom til 7. post. På strekket til 3. post lønner det seg nok å svinge venstre med sti/vei, og deretter dra ned myren og passere varden (under streken) som siste sikre punkt inn i posten.  Til 4. post kan det være fornuftig med en liten høyresving om veikrysset for å få en sikrere inngang. Til 7. post er et annet veivalgsstrekk der det  nok lønner seg å “bite i det sure eplet” og ta bakken med en gang gjennom det lysegrønne. Da får man også litt hvile før man fortsetter opp bakken mot 8. post.

A-løypen: Siste del av løypen

På siste del av A-løypen var det også noen veivalgsstrekk. På 12-13 var det nok mest fornuftig å ta stien til høyre og ta posten ovenifra (posten ligger derfor også på høydepunktet og ikke under skrenten for å favorisere dette valget). Til 14. har vi laget to noenlunde like valg – til høyre eller venstre for streken. Her er høyrevarianten muligens vel så rask som venstrevarianten – her må vi se noen strekktider for å bli sikker. Uansett var tanken at det skulle være valgmuligheter for at løperne ikke skulle få slappe av.

B-løypen

Akkurat som A-løypen, var B-løypen bygget opp rundt et langstrekk – i dette tilfellet strekket fra 4. til 5. post. Tanken var at det skulle lønne seg å dra rundt til høyre (orange på kartutsnittet nedenfor) fordi man her kunne løpe på stor sti/vei hele veien. Foreløpig har vi ikke funnet noen som løp venstre, og vi er heller ikke like sikre på at det virkelig vil lønne seg å dra rundt til høyre lenger. Ikke fullt så vellykket strekk som i A-løypen altså. Her kan du tegne veivalget ditt i B-løypen – spesielt hvis du har løpt et spennende veivalg fra 4. til 5. post! Ta gjerne med strekktiden din om du har den..

For resten av B-løypen var strategien ganske lik som A-løypen: (1) ha krevende finorientering men ikke fullt så krevende som i A-løypen, (2) passe inn i forhold til langstrekket fra 4. til 5. post og (3) få til et par kortere veivalgsstrekk der man måtte ta avgjørelser ; 2-3, 7-8 og 9-10 var strekk med forskjellige veivalgsalternativer. På 2-3 var det nok raskest å ta til venstre bortover lysløypen. Forøvrig forsøkte vi å ikke ha for mye overlappende strekk mellom A- og B-løypen siden det var mange løpere i skogen – derfor også en annen avslutning på B-løypen.

C-løypen

Det er alltid vanskelig å finne riktig vanskelighetsgrad for C-løypen. C-løypen på Bedriftsløpene er vanligvis en del vanskeligere enn det man vanligvis forbinder med en C-løype, og derfor la vi oss på dette nivået. Men selv om noen av strekkene kan være litt kompliserte å løse, ligger alle poster innenfor 40 meter fra sti/vei. Strekket til 1. post er litt “lurt” på den måten at man enten kan få en veldig vanskelig post rett på – eller løpe hele veien rundt til høyre og ta den inn fra siden og få en lett post. Ellers er strekket 8-9 det vanskeligste strekket – men her var tanken at gjerdet rundt barnehagen skulle gjøre det relativt lett å finne tilbake igjen til posten dersom man først kom på avveie. Jeg satt selv en stund på 9. posten, og så at de aller fleste fant veldig fint frem til 9. posten – selv om jeg hørte en del usikre stemmer rope til hverandre på vei ned bakken før de så posten.

N-løypen

På N-løypen valgte vi å legge alle poster nærmt sti eller vei – og ikke ha alt for store utfordringer. Strekket fra 5 til 6 er det mest krevende – men her blir man fanget fint opp av Skomakerdiket dersom man gjør noe feil.

Bilder fra løpet

En del bilder fra løpet finner du nedenfor – eller ved å følge denne linken. Forøvrig var løpet en suksess sett fra vår side: Fint vær, mange fornøyde løpere (nesten 400 i tallet), og en fin stemning med både grill og pølser. Men med årets første skikkelige sommerdag skulle det jo bare mangle at det ikke ble god stemning…

En ting til slutt: Dersom du bruker Facebook – så kan du følge Bedriftsorienteringen i Hordaland på Facebook her – der får du vanligvis opp løype med veivalg fra noen av løperne etter hvert bedriftsløp.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.